Hej och välkommen!

Hej och välkommen! Jag heter Annette Wickander, är socionomutbildad och har flera års erfarenhet av socialt arbete, bland annat som sjukhuskurator och skolkurator. Jag har också sedan tio år tillbaka gått olika mediala utvecklingskurser och idag använder jag mig av hela min potential. Min högsta önskan är att inspirera och entusiasmera dig att följa din dröm. Jag vill att du, precis som jag, får möjlighet att göra det du brinner för och därmed också få ut det bästa av livet. Jag vill hjälpa dig att hitta kraften inuti dig själv, den lyskraft som är unik för dig. Jag vill att du finner din egen kapacitet, kärnan, det som är det genuina du och att du lär dig att lyssna på din intuition i alla situationer för att kunna vägleda dig själv.

Jag är glad om jag får vara din medvandrare en stund på jorden.